•  

  • test

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku


Wohngebäude StrasseGospodarowanie nieruchomościami na miarę oczekiwań

Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku. Życzymy satysfakcjonującego pobytu na naszej stronie. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku jest samorządowym zakładem budżetowym gminy Pasłęk. Zgodnie ze statutem został powołany do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie administrowania gminnymi zasobami stanowiącymi własność komunalną gminy. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej administracji nieruchomościami i innym mieniem należącym do gminy, a także zapewnienie dobrego stanu technicznego budowli, wodociągów, kanalizacji sanitarnej itp. Gwarantujemy Państwu rzetelną obsługę nieruchomości, a także gospodarowanie nieruchomościami i mieniem gminy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie:

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi poprzez:

  • administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, budynkami i lokalami użytkowymi i użyteczności publicznej oraz innymi budowlami i obiektami użytkowymi wraz z przyległym terenem,

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych poprzez:

  • administrowanie gminnymi wodociągami i urządzeniami wodociągowymi w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich,
  • administrowanie gminną kanalizacją sanitarną oraz urządzeniami w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich,

3) sprawowania trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w przypadku powierzenia tego zarządu przez gminę,

4) prowadzenia całokształtu spraw związanych z umieszczaniem reklam na budynkach i terenach gminnych przekazanych Zakładowi w administrowanie,

5) utrzymania porządku i czystości na terenach przekazanych Zakładowi przez gminę,


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 ul. Westerplatte 10A

14-400 Pasłęk

Tel:   (55) 248-22-12,

Fax.: (55) 248-25-85,

E-mail: zgkimpaslek@wp.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7-15

Obowiązek informacyjny


 

Logo