• banner
  • banner
  •  

    banner

Zamówienia publiczne

2019-04-10 Budowa budynku świetlicy 4-modułowej na działce nr 68/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice Gmina Pasłęk 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zalączniki do II rozdz. SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Przedmiary

Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa budynku świetlicy 4-modułowej na działce nr 68/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice Gmina Pasłęk (II przetarg).


Wykonanie, dostawa i montaż na istniejącym stelażu, tablicy informacyjnej (1szt.) oraz wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego nalepek na środki trwałe (200 szt.) w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu “Pasłęckie Centrum Integracyjne”.


Budowa budynku świetlicy 4-modułowej na działce nr 68/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Sałkowice Gmina Pasłęk.


Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie prowadzonych prac w budynku Ratusza przy ul. Bolesława Chrobrego 7 z dnia 03.09.2018r.


Remont wnętrz parteru z antresolą zabytkowego budynku starego ratusza na działce nr 126. Etap 1 – Roboty budowlano – instalacyjne.


II zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną 2018 – 2020r. z dnia 21.06.2018r.


Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną 2018 – 2020r. z dnia 05.06.2018r.

ZGKiM Pasłęk