•  

  • test

Gospodarka wodna i ściekowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, iż od dnia 11.06.2018r. zmieniają się ceny taryf wody dla miejscowości Sakówko i odprowadzenia ścieków dla miejscowości Drulity, Rydzówka, Surowe.
Nowe ceny dostępne poniżej.
Taryfy wody 2018r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017.

Logo